Cung ứng lao động tại bình dương , HCM , Đồng nai, Cung ứng lao động ngắn hạn, dài hạn, Cung ứng lại lao động giải quyết các đơn hàng ngắn hạn ( 2-5 tháng ).Cung ứng lao động bốc xếp, Cung ứng lao động vận hành máy, Vận hành máy cẩu, máy xúc, máy nâng v..v.,và các nhu cầu khác liên quan đến vấn đề nhân sự.

Cung Ứng Lao Động

0274.656.8888