Cho thuê lao động tại bình dương, Cho thuê lao động ngắn hạn, dài hạn, Cho thuê lại lao động giải quyết các đơn hàng ngắn hạn ( 2-5 tháng ). Cho thuê lao động bốc xếp, Cho thuê lao động vận hành máy, Vận hành máy cẩu, máy xúc, máy nâng v..v.,và các nhu cầu khác liên quan đến vấn đề nhân sự.

Dịch Vụ Cho Thuê Lao Động

0274.656.8888